กิจกรรม Forex

กิจกรรมแข่งเทรด 5000$ FXPRO SUPER TRADER CONTEST 2018 : TRADERIDER.COM

กิจกรรมแข่งเทรด 5000$ FXPRO SUPER TRADER CONTEST 2018 : TRADERIDER.COM

กติกาการแข่งขันและการตัดสิน

เงินรางวัลสำหรับ Super Trader ของเรา

รางวัลที่1 # 3,000$

รางวัลที่2 # 1,000$

รางวัลที่3 # 500$

รางวัลที่4 # 100$

รางวัลที่5 # 100$

รางวัลที่6# 100$

รางวัลที่7 # 100$

รางวัลที่8 # 100$

Back to top button