EA Forex

ปรับการตั้งค่า EA OverRich 88 ระหว่างทางเพิ่มโอกาสทำกำไร Forex FBS ตอนที่1

EA OverRich 88 ทุน 900$ เริ่ม 26/02/2019

*************************************

เข้าสู่ระบบ Metatrader :220021987

Pass: OverRich88

เซิร์ฟเวอร์ Metatrader :FBS-Real-2

ที่อยู่ IP Metatrader :138.68.151.146:443

220021987 เริ่มเทรด 10/12/2018 ทุน 60$

***การลงทุนนี้มีความเสี่ยงคุณอาจจะเสียทุนทั้งหมดจากการลงทุนควรศึกษาถึงความเสี่ยงของการลงทุนนี้และลงทุนเท่าที่คุณจะยอมรับความเสี่ยงได้เท่านั้น

* EA  OverRich 88

เงื่อนไขและคำแนะนำสำหรับการใช้งาน

ใช้กับบัญชีประเภท Cent “เซนต์”

ทุนที่ 35 USD ขึ้นไป หรือประมาณ 1,300 บาท

ค่าเลเวอเรจ leverageตั้งไว้ที่ 1 ต่อ 1,000  ใครที่ใช้บัญชีเดิมตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีด้วยครับ

ส่งหมายเลขบัญชีเทรดที่ต้องการใช้  EA OverRich 8 8 ให้ผมทราบ เมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ภายใต้ IB  ผมจะทำการส่ง EA OverRich 8 8 ให้

EA OverRich 8 8  สำหรับบัญชี Demo ขอได้ตลอดเวลา

EA OverRich 8 8 สำหรับบัญชี Real  หรือบัญชีจริงใช้ฟรี 1 เดือน

EA OverRich 8 8 ซื้อในราคา 3,000 บาทต่อ 1 หมายเลขบัญชีหากพ้นระยะการใช้ฟรี จ่ายครั้งเดียวต่อบัญชีเทรด

EA OverRich 8 8 แนะนำให้ใช้กับสกุลเงิน EURUSD  1 คู่สกุลเงิน (สามารถใช้ร่วมกับสกุลเงินอื่นได้และสามารถให้ EA OverRich 8 8  เทรดมากกว่า 1 คู่สกุลเงินได้แต่ในช่วงเริ่มต้นแนะนำให้เทรดด้วยสกุลเงินเดียวกำลังหาค่าที่เหมาะสมกับสกุลเงินอื่นๆ)

Time Frame ที่เหมาะสม M 15 

EA OverRich 8 8 ควรใช้งานบน Server  และไม่สามารถทำงานโดยตรงบนมือถือแท็บเล็ตได้

#สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีคอมพิวเตอร์สามารถเช่าเซิฟเวอร์และขอความช่วยเหลือให้ผมติดตั้ง EA

ให้และคุณสามารถรีโมทจากมือถือของคุณเพื่อเข้าควบคุมเช่นในคอมพิวเตอร์ได้

ใช้งานร่วมกับ metatrader 4 (MT4) เท่านั้น

***ข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน EA OverRich 8 8

ไม่ปิดออเดอร์ที่เป็นบวกก่อนที่ผลรวม profit ทั้งหมดจะเป็นบวก ควรพิจารณาปิด Order ทั้งหมดหากต้องการปิดการทำงานและตรวจสอบผลรวมกำไร profit ทั้งหมดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และทำการปิดออเดอร์ทั้งหมด

ศึกษาการใช้งาน Server การเข้าและออกเซิฟเวอร์อย่างถูกต้องจากวีดีโอการเตรียมพร้อมก่อนการติดตั้ง EA OverRich 8 8 เพื่อป้องกันการกดปุ่มผิดโดยไม่เจตนาซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย

#วิธีสมัครเปิดบัญชีเทรดFBSอัพเดทล่าสุด #กลลวงForexจริงหรือหลอกดูอย่างไร

Back to top button