Forex เบื้องต้น

ต่อ 3 จอเทรด Forex

เทรด forex ด้วยจอ 3 จอ งบ สี่หมื่นหน่อยๆ แบบแยกอิสระต่อกันสามารถเปิดโปรแกรมพร้อมกันได้หลาย account เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้นี้เสนอเป็นไอเดียสำหรับคนที่คิดจะประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อเทรด forex โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางและสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่มี notebook หรือ pc อยู่แล้วต้องการต่อจอมากกว่า 1 จอก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน***การพูดให้ข้อมูลในวีดีโอมีความผิดพลาดอยู่บ้างขอให้ยึดเอาข้อมูลบนวีดีโอเป็นหลักและภาพที่ปรากฏเพราะผู้บรรยายอาจจะพูดผิดไปบ้างขอน้อมรับความผิดพลาดตรงนี้***

Back to top button