Copy Trade

Copy Trade หรือ Social Trading ดีไหม !? – Forex รู้ไว้ใช่ว่า EP. 17

Copy Trade หรือ Social Trading ดีไหม !? – Forex รู้ไว้ใช่ว่า EP. 17 ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทรดเดอร์หลายคนอาจจะเคยเห็น แพลตฟอร์มการซื้อขายที่เรียกว่า #CopyTrade หรือ #SocialTrading ทำให้มีทางเลือกในการทำกำไร Forex เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง และเทรดเดอร์หลายคนที่ไม่ใช้ Copy Trade อาจจะเกิดความสงสัยว่า Copy Trade หรือ Social Trading ดีไหม !? ในวีดีโอนี้มีคำตอบครับ

Back to top button