Forex เบื้องต้น

Margin Level คืออะไร ? – การเงินวันละคำ EP. 9

Margin Level คืออะไร ? – การเงินวันละคำ EP. 9

#MarginLevel หรือ #%Margin หรือผมอาจจะเรียกเล่นๆ ว่า % ความปลอดภัย หลายคนพออ่านถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่า Margin Level หรือ %Margin มาดูกันเลยครับ

Back to top button