Uncategorized

เลือก Leverage เท่าไหร่ดี ? – Forex รู้ไว้ใช่ว่า EP. 25

#เลือกLeverage เท่าไหร่ดี ? – Forex รู้ไว้ใช่ว่า EP. 25

เลือกLeverage เท่าไหร่ดี เมื่อเริ่มต้นเทรด Forex เนื่องจากว่า ในตลาด Forex ในตอนที่เรากำลังเปิดบัญชีเทรด สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเลือกคือ เลือกอัตรา Leverage ว่าจะใช้ Leverage เท่าไหร่ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเลือก Leverage เท่าไหร่ ในวีดีโอนี้มีคำตอบครับ

Back to top button