ระบบเทรด Forex

ระบบเทรด Forex Price Action Retracement Trading System

ระบบเทรด Forex Price Action Retracement Trading System

Time Frame : 15 นาทีขึ้นไป

คู่เงินที่ใช้เทรด : ทุกคู่เงิน

เงื่อนไขในการเทรดด้วยระบบนี้เป็นระบบที่ง่ายมากโดยเป็นระบบที่ใช้หลัก Price Action

ในการช่วยยืนยันการเข้าเทรด แต่สามารถใช้ได้ดีในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มชัดเจน

Back to top button