ระบบเทรด Forex

บันทึกการเทรด Forex วันที่ 14/3/59 ระบบ Elite Swing

วิเคราะห์ Multi Time frame หาจุดเข้าที่ได้เปรียบ และมี R:R ที่ได้เปรียบทุกออเดอร์

Back to top button