เปิดบัญชี Forex

วิธีการเปิดบัญชีเทรด forex กับ Exness และรับโปรโมชั่น Rebate 1.5$/ 1 STD Lot

*****ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ ไม่จำเป็นต้องยืนยันเอกสาร เพียงแค่ยืนยันอีเมลล์ และเบอร์โทรเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องยืนยันเอกสาร บัตรประชาชนหรือบิล *****จะยืนยันเอกสารบิลหรือบัตรประชาชน หรือบิลก็ต่อเมื่อ อีเมลล์ลูกค้าหรือเบอร์หายเท่านั้น เมื่อเปิดบัญชีเสร็จแล้วฝากเงินเล่นได้เลย เวลาถอนเงิน ก็ใช้อีเมลล์หรือเบอร์โทรที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น ดูเอกสารสำหรับยืนยันตนเองในกรณีเบอร์โทรหายหรือเมลล์ไม่สามารถกู้คืนได้

Back to top button