วิเคราะห์คู่เงิน Forex

How to : เก็บเงินให้อยู่ | เทคนิคการจัดการเงินเดือน MM : Money Management

วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการจัดการเงินเดือน

ทำยังไงให้มีเงินเหลือเก็บ แชร์จากประสบการณ์และวิธีการส่วนตัว

1. ใช้จ่ายที่จำเป็นรายเดือนก่อน

2. เงินที่เหลือแบ่งเป็น 2-3ส่วน แล้วนำ1ส่วนเก็บในบัญชีเก็บลืม

3. นำอีก 1 ส่วน เก็บในบัญชีเงินเก็บฉุกเฉิน

4. ส่วนสุดท้ายคือ ใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน ลองทำดูนะคะ ^^

#MoneyTalk#HowTo#Saving

Back to top button