โปรแกรมเทรด MT4

Forex Trading – How to set Notifications to MT4 mobile app. – วิธีตั้งให้ส่งสัญญาณเตือน ไปที่มือถือ

How to setting Notifications when Open-Close order to your phone! Follow Easy step

วันนี้มาสอนการตั้งให้มีการส่งสัญญาณเตือนไปที่มือถือ เวลามีการเปิดปิดออเดอร์ค่ะ

Back to top button