Forex เบื้องต้น

How to อยู่รอด เมื่อวิกฤตการเงินมาถึง

How to อยู่รอด เมื่อวิกฤตการเงินมาถึง

  1. ลดรายจ่าย
  2. เพิ่มรายรับ
  3. Saving
  4. เปลี่ยนเงินเป็นสินทรัพย์อื่นๆ
  5. เพิ่ม Skill ความสามารถให้กับตัวเอง
  6. รักษางานในปัจจุบันให้ดี +มองหาโอกาสใหม่ๆ

#Forex #EAforex #FxTrading

::: Follow Me :::

Mia Trade : https://www.youtube.com/channel/UC4d3…

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCYgR…

1min with Mia :
https://www.youtube.com/channel/UCY-f…

Mia LINE : https://line.me/R/ti/p/%40miatrade

FB PAGE : https://www.facebook.com/mialasswellt…

Facebook : https://www.facebook.com/mia.lasswell.3

Instagram : https://www.instagram.com/mialasswell/

Twitter : https://twitter.com/MiaLasswell

” Welcome to my little world “

Back to top button