โบรกเกอร์ Forex

เทคนิคเพิ่มรายรับ และการออมเงิน

เทคนิคเพิ่มรายรับ และการออมเงิน

 1. Improve yourself
 • เรียนรู้ Skill ใหม่ๆ
 • Upgrade mindset
 1. Saving
  -ใช้จ่ายที่จำเป็นก่อน เช่น Bills ต่างๆ
  -เก็บก่อนใช้
  -ใช้ที่เหลือ
  -เลี่ยงการใช้บัตรเครดิต
 2. ลดรายจ่าย เพิ่มรายรับ
Back to top button