Forex เบื้องต้น

ออมเงินใน Forex ดีไหม ? – Uhas #PODCAST EP. 15

ออมเงินใน Forex ดีไหม ? – Uhas #PODCAST EP. 15

ออมเงินใน Forex ดีไหม ? หลายคนที่ทำงานประจำไปด้วย เทรด Forex ไปด้วยอาจจะเกิดคำถามเหล่านี้ ว่าจะแบ่งเงินมาเทรด Forex ในรูปแบบการออมเงินหรือไม่ ซึ่งผมมองว่า Forex ไม่เหมาะกับการออมเงิน เพราะอะไร ไปดูกันเลยครับ

Back to top button