EA Forex

Forex Trading : แจ้งข่าว G-Profex EA ล้างแล้วจ้าา แต่รอเปิดใหม่รอบ2

เร็วๆนี้เกิดเหตุล้างไป1รอบแล้วค่ะ จากเหตุการที่คอนโทรลไม่ได้
ตามการอธิบายในลิงค์นี้
https://www.facebook.com/100017435021…

มีคนที่ใช้EA แล้วไม่ล้างในเหตุการณ์นี้มีจำนวนหนึ่งค่ะ เนื่องจากเงินทุนสูง
ส่วนตัวเรา และคนอื่นยังจะเปิดใช้งานต่อในเดือนหน้านี้ค่ะ

Back to top button