EA Forex

บทสรุปของRobot กับ Forex

ผลลัพธ์สำหรับการเทรดด้วย Robot เป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเทรด Forex ซึ่งการใช้โปรแกรมสำหรับเทรดหรือ Robot จะทำการเปิดปิดคำสั่งโดยอัตโนมัติข้อดีคือจัดสรรอารมณ์ความรู้สึกของเทรดเดอร์ออกไปทั้งหมดทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าเนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาคิดหรือตัดสินใจอย่างไรก็ตามโปรแกรมเทรดอัตโนมัติหรือ Robot สรุปผลงานระยะเวลา 1 เดือน และสำหรับผู้ที่สนใจ Robot

Back to top button