Forex เบื้องต้น

Forex มันเสี่ยง!! จะเริ่มเทรด Forex ต้องรู้ – Forex รู้ไว้ใช่ว่า EP. 8

Forex มันเสี่ยง!! จะเริ่มเทรด Forex ต้องรู้ – Forex รู้ไว้ใช่ว่า EP. 8

#Forex ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดที่มีความผันผวน จึงเป็นที่มาของความเสี่ยง แม้หลายคนจะรู้ตลาด Forex มันเสี่ยง แต่หลายคนก็อดใจไม่ไหวที่จะเข้ามาเก็งกำไรในตลาดแห่งนี้ แต่อย่ากังวลไป Forex มันเสี่ยงก็จริง เรามาดูกันดีกว่าว่าความเสี่ยงที่ผมหมายถึงมีอะไรบ้างและมีวิธีรับมือกับ #ความเสี่ยงforex ได้อย่างไร

Back to top button